لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31412

برنامه کامل ۱۹ مهر ۱۳۹۷

252

«نقطه سرخط»، «چهل تیکه» و «دمی با تاریخ» مثل همیشه سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می‌ دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.