لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31404

خبرنگار – علم طب و شاخه‌ های متعدد آن در دنیای مدرن امروز

121

گفتگو با: دکتر پروانه انداچه، پزشک و کارشناس ارشد سرطان شناسی
با اینکه امروزه میانگین امید به زندگی در جهان بالا رفته، نظرات کارشناسان در رشته‌ های مختلف علم طب، مثل طب مدرن، طب گیاهی، هومیوپاتی و غیره نسبت به درمان و پیشگیری متفاوت است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.