لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31403

نامه های شاداب دخت (۲۲) – عروسک آفریقایی کودکی

74

وقتی استاد زبان بهمون گفت که در مورد اولین برخوردی که با یه سیاه پوست داشتیم بگیم، به یاد اون عروسک سیاه پوستی افتادم که ثمر به من و میمیل کادو داده بود…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.