لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31403

نامه های شاداب دخت (۲۲) – عروسک آفریقایی کودکی

105

وقتی استاد زبان بهمون گفت که در مورد اولین برخوردی که با یه سیاه پوست داشتیم بگیم، به یاد اون عروسک سیاه پوستی افتادم که ثمر به من و میمیل کادو داده بود…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.