لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31394

سپهر سخن – ف۳ ق۲۲ – وظیفه‌ روحانیون

132

حضرت عبدالبهاء می‌ فرمایند: «وظیفه‌ علما و فریضه‌ فقها، مواظبت امور روحانیه و ترویج شئون رحمانیه است.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.