لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31393

شعله (۱) لوا (۴) – خبر شگفت انگیز برداشت‌ ها متفاوت است

150

لوا که نزد خانواده خود بازگشته آئین بهائی را به آن‌ ها معرفی می کند و مطالب کتاب مقدس را برایشان معنی می کند. اما همه موافق نظر او نیستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.