لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31373

این روزها به یاد تو – به یاد دانشجویان محروم از تحصیل

123

این روزها با مروری برنامه آزیتا رفیع زاده، زندانی عقیدتی در زندان اوین، یادی می کنیم از دانشجویانی که به خاطر باورها دینی و دگر اندیشی از تحصیل محروم شده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.