لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31366

پیشنهاد (۵۱) – توجه بیشتر به بزرگترها فامیل

169

پیشنهاد این هفته یک پیشنهاد ساده و سرراست است که با لحنی دلنشین و صمیمی، موضوع مهمی را به ما یادآوری می کند و جزئیات خوبی را پیشنهاد می دهد: به بزرگترها فامیل بیشتر توجه کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.