لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31338

عرفان جانان – رساله چهار وادی چگونه گروه دوم را که اهل خردند معرفی میکند؟

140

حضرت بهاءالله اهل عقل را همانند حکیمان میدانند که خرد را ملاک دانند ، و با آن هر چیزی را می سنجند. ایشان این گروه را از «ساکنان حجرۀ محمود» می خوانند که توفیق یافته و در این «بیتِ محمود» وارد گشته اند. ولی بدانان هشدار می دهند که خرد را که پیامبر و راهنمای آنان است باید عقل کلی ربّانی بدانند ، و خرد پیامبر الهی که تربیت امکان از اوست ، و نه عقل ناقص انسانی.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.