لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31317

پندها و پیمان ها – دکتر حشمت مؤید

128

دکتر حشمت موید، محقق، نویسنده، و استاد دانشگاه بود که در شهر همدان به دنیا آمد. تحصیلات عالی را در رشته ادبیات فارسی، عربی، و مطالعات اسلامی در دانشگاه ها ایران و آلمان به پایان رساند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.