لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31303

!یک فنجان چای داغ (۳۰) – شاید چشمه جوانی درون ما باشد

88

میل به جوان ماندن امری ذاتی در هر انسان است، اما با پیشرفت علم این انتظارات انسان کاهش یافته است. اما پزشکان و محققان برای دستیابی به روش ها درمان بیماری هایی که از کهولت سن سرچشمه می گیرند همچنان در حال تلاش هستند. این هفته قسمت هایی از یک سخنرانی تد تاک رو می شنویم که در مورد تحقیقاتی است در زمینه انتقال پلاسما یک فرد جوان به فرد مسن، که ممکن است باعث جوان شدن مغز افراد مسن شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.