لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31294

موج مثبت (۵۰) – صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا

113

در خبری این چنین می خوانیم: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی انتشار مجموعه‌ ای پادکست‌ درباره صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا را در دست دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.