لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31293

چند ثانیه با شما (۵۳) – سن گرایی، عاملی برای تعبیض علیه سالمندان

190

بررسی ها اجتماعی نشون میده که سالمندان با تحولات زیادی در زندگی روبرو می شن. تحولاتی همچون، بازنشستگی، سپرده شدن به خونه سالمندان، فوت همسر و موارد دیگه. ولی با تمام این ها، مهم ترین مشکلات سالمندان به خطر افتادن سلامتی و استقلال آن ها و احساس تنهایی و یا احساس بی ارزشی در روابط با دیگرانه!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.