لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31289

بانوی سرزمین من (۲۶) – زنانه شدن سالمندی و خطر افسردگی

191

اگر چه در ایران با توجه به آمارها، جمعیت مردان بیش از زنانه، اما در میان سالمندان این مسئله برعکسه و تعداد زنان بیشتر از مردانه و بسیاری از اون ها به سبب خانه نشین بودن، در معرض افسردگی قرار دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.