لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31288

یک قهرمان (۵۳) – آبیسوی آجای و آموزش کامپیوتر به دختران

203

آبیسوی که خود در شرایط سخت بزرگ شده، برای تغییر زندگی دختران محروم در یکی از شهرها نیجریه، با آموزش برنامه نویسی کامپیوتر به آن ها سعی دارد روش حل مشکلات را چه در دنیا مجازی و چه در دنیا واقعی به این دختران بیاموزد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.