لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31287

برنامه کامل ۱۳ مهر ۱۳۹۷

126

بخش ها پنجگانه و متنوع پرده هفتم عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.