لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31275

ماجراهای تیران و مهران – راه های نرفته

229

انسان ها به یکدیگر نیاز دارند، تا بتوانند در یک جامعه زندگی کنند و خصلتی که در انسان ها بارز است خدمت به جامعه برای بهتر زیستن می باشد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.