لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31252

برنامه کامل ۱۲ مهر ۱۳۹۷

157

«نقطه سر خط»، «چهل تیکه»، و «دمی با تاریخ» سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.