لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31249

نقطه سرخط – چرا تغییر عقیده می دهیم؟

119

این هفته، به یادداشتی می پردازیم که با رویکری کاملا علمی و تحقیقاتی نشان می دهد که «نظرات ما همیشه در حال تغییر است اما نه به آن دلیلی که انتظار داریم». نقطه‌ سرخط این هفته رو بشنوید تا دریابید که چرا تغییر عقیده می دهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.