لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31228

سپهر سخن – ف۳ ق۲۱ – سلطنت و حکومت

147

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: به صریح آیت و صحیح روایت، سلطنت موهبت رب عزت است و حکومت رحمت حضرت ربوبیت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.