لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31227

شعله (۱) لوا (۳) – خبررسانی بیان حقایق به مشتاقان

118

لوا که توسط معلم بهائی خود به عمق معانی داستان ها واشارات کتاب مقدس پی برده نزد خانواده خود می رود تا آن ها را هم از سردرگمی نجات دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.