لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31227

شعله (۱) لوا (۳) – خبررسانی بیان حقایق به مشتاقان

79

لوا که توسط معلم بهائی خود به عمق معانی داستان ها واشارات کتاب مقدس پی برده نزد خانواده خود می رود تا آن ها را هم از سردرگمی نجات دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.