لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31217

برنامه کامل ۹ مهر ۱۳۹۷

158

پیام دوست امروز شامل گزیده هایی از یک «سخنرانی» خواهد بود و قبل از آن هم نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» را خواهید شنید و در آغاز با برنامه «این روزها» همراه خواهید شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.