این روزها – تاملی در مفهوم رنج

20

«وقتی زندگی یعنی رنج، برای زندگی کردن باید لذتی در رنج بردن یافت» رنج چیست و چرا وجود داره؟ آیا می شه بدون رنج زنگی کرد یا اینکه رنج بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31215