لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31215

این روزها – تاملی در مفهوم رنج

105

«وقتی زندگی یعنی رنج، برای زندگی کردن باید لذتی در رنج بردن یافت» رنج چیست و چرا وجود داره؟ آیا می شه بدون رنج زنگی کرد یا اینکه رنج بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.