لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31214

دوران شکوفایی (۲۷) – پرواز به جهان راز

109

رکسانا: این که خوندی به جهان اسرار پرواز کردن، یعنی کجا؟
ندا: جهان راز، البته فرقی هم نمی کنه، راز و اسرار یکی یه. یعنی اون جهانی که فعلا از دیده ما پنهانه و راهی برای درک و شناختش نداریم. فقط می دونیم یه عالم روحانییه و از این عالم ما خیلی بهتره.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.