لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31201

برنامه کامل ۸ مهر ۱۳۹۷

104

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم شامل دو بخش خواهد بود: «صفحه نمایش» و «پیشنهاد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.