لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31173

کرسی صلح – جبرگرایی بیولوژیکی

121

در این قسمت پروفسور گریوز استاد دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی از اهمیت فهم درست تفکرات نژاد پرستانه و مبارزه با تبعات آن ها سخن می گوید.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.