لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31172

عرفان جانان – داستان ها، اشعار و تمثیل ها عارفان در رساله چهار وادی

73

بسیاری از سخنان آمده در این رساله را می توان در آثار عارفان اسلامی به فراوانی دید، زیرا این داستان ها برای عارفان ابزاری برای آموزش بوده اند، و در این رساله نیز به همین انگیزه آمده اند. و دیگر اینکه این داستان ها و اشعار در رساله چهار وادی انگیزه دیگری داشته، و معنی و آرمانی دیگر از آنان مراد بوده است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.