لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31136

برنامه کامل ۷ مهر ۱۳۹۷

149

برنامه ها «مسیر سبز»، «ورقی از خاطرات»، و «پندها و پیمان ها» بخش هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.