لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31135

ورقی از خاطرات ف۲ ق۹ – یک سطل شیر

133

به یاد زنى از کوره دهات ایران که همه جهان را یک وطن می پنداشت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.