لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31113

یک قهرمان (۵۲) – الیسا مونتانتی و کمک به کودکان کم توان

115

الیسا که با اضطراب و استرس فراوان دوران کودکی خود را گذرانده، تسهیلات لازم برای انتقال کودکان نیازمند به اندام های مصنوعی را به آمریکا فراهم می کند و به درمان آنها کمک می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.