لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31072

برنامه کامل ۵ مهر ۱۳۹۷

156

مجله جوانان در نخستین شماره پائیزی خود «نقطه سرخط»، «چهل تیکه»، و بخش اول از برنامه جدید «دمی با تاریخ» را به عنوان بخش ها اصلی مجله تقدیم می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.