لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31061

دوران شکوفایی (۲۶) – خانه ها شیشه ای

167

نگار: وقتی مدرسه ها شروع شد، بحث هامون رفت روی این که اصلا مدرسه به چه درد می خوره. وقتی یه کم در مورد این که علم و دانش چه نقشی می تونه تو زندگی ما و روشن شدن ذهن مون و توی رشد فکریمون داشته باشه صحبت کردیم، تازه انگار برای اولین بار درست فهمیدیم که برای چه مدرسه می ریم و چقدر مهمه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.