لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31051

برنامه کامل ۳ مهر ۱۳۹۷

176

سه شنبه نقره ای این هفته در ابتدا بخش دوم از برنامه جدید «شعله» و سپس بخش دیگری از «سپهر سخن» را تقدیم می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.