لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31027

(ما دوتا (۷۴) – مثل اعلی (آخرین قسمت

122

تهمینه: تا حالا به این عبارت این طوری فکر نکرده بودم : «مثل اعلی تعالیم بهائی.» یعنی تجسم تعالیم حضرت بهاءالله ، یعنی اونچه که حضرت بهاءالله فرموده بودن در وجود ایشون متجلی شده بود، می شد در وجود ایشون دید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.