لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31026

ما دوتا (۷۳) – ظهور تدریجی آئین بهائی

178

تهمینه: ظهور حضرت بهاءالله هم به تدریج صورت گرفته. نه فقط درطول حیات خودشون، بلکه درطول حیات سه نسل: خودشون و بعد حضرت عبدالبهاء و بعد هم حضرت شوقی افندی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.