لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31014

!پیشنهاد (۴۹) – در رفاقت خیانت نکنیم

87

پیشنهاد این هفته، به ما پیشنهاد میکند که اگر کسی روی دوستی ما حساب کرد و به ما اعتماد کرد، اعتمادش را خراب نکنیم. چرا که با این کار جهان او را برای همیشه تغییر می‌دهیم و به زشتی‌های دنیا اضافه می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.