لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30970

مسیر سبز (۷) – تقدیر خداوند و اراده‌ انسان و ازدواج

102

این هفتمین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است. نیوشا راد و جناب احسان رحیمی در این قسمت هم به گفتگو در رابطه با آمادگی برای ازدواج از دیدگاه بهائی می‌ پردازند. موضوع این قسمت: تقدیر خداوند و اراده‌ انسان است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.