لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30969

برنامه کامل ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

108

برنامه کامل پیام دوست امروز شامل برنامه ها: «مسیر سبز»، «پندها و پیمان ها»، و«ورقی از خاطرات» هست. امیدواریم که لذت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.