لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30959

برنامه کامل ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

155

پرده هفتم این بار چهار بخش را شامل می‌ شود: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما» ، «کافه هنر»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.