لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30941

…حال دل ما ـ تو نیکی می کن و

147

بر اساس داستانی واقعی از همیاری ها و دوست داشتن ها در دایره ای از عشق و تنگدستی.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.