لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30940

فصل مشترک – ف٢ توسعه پایدار و آیین بهائی

202

نوجوانی دوره ای از زندگیست که در حد فاصل کودکی و بزرگسالی قرار دارد. شروع و پایان این دوره به فرهنگ هر جامعه و سنی که فرد میتونه وظایف و مسئولیت ها بزرگسالی را بر عهده بگیرد بستگی دارد. به منظور توانمند سازی نوجوانان، جامعه بهائی سال هاست که طرح ها مختلفی رو در دست اجرا دارد. فیلم کوتاه پروژه خدمتی ما رو با نمونه ای از این اقدامات آشنا می کند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.