لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30905

نقطه سرخط – دو داستان کوتاه

143

در نقطه‌ سرخط پانصدمین شماره‌ مجله جوانان دو تا داستان کوتاه خواهید شنید از آنالی اکبری: یکی قصه ای به نام «پنجشنبه» و دیگری «خاله در اروپا».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.