لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30904

برنامه کامل ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

207

«نقطه سر خط» ، «چهل تیکه» و «ما دوتا» ( آخرین بخش ) سه بخش اصلی مجله جوانان در این هفته هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.