لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30876

سپهر سخن – ف۳ ق۱۹ – مردانگی

146

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: مردی و فرزانگی به دل است نه به آب و گل.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.