لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30875

شعله (۱) لوا (۱) – جستجو، در به دربه دنبال حقیقت

201

مادر لوا سوالاتی درباره آئین مسیحی و کتاب مقدس دارد ولی هیچ کس جواب قانع کننده ای به او نمی دهد. لوا هم طبیعتا درمسائل روحانی آئین مسیح کنجکاو شده. او که در شیکاگو درس می خواند در مجمع جهانی ادیان نام آئین بهائی به گوشش می خورد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.