لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30874

برنامه کامل ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

119

در این سه شنبه نقره ای میزبان دو برنامه هستیم: بخش اول برنامه جدید «شعله» و بخش نوزدهم از فصل سوم «سپهر سخن».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.