لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30860

سخنرانی – دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران ق۶

234

– دیدگاه دیانت بهائی در لوح دنیا در رابطه با لزوم ایجاد حکومت قانون.
– بخش ششم سخنرانی دکتر فریدون وهمن در هجدهمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران. لندن سال ۲۰۱۴ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.