لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30845

پیشنهاد (۴۸) – آشنایی با سبک زندگی مینیمال

217

در راستا مینیمالیسم و دوری از مصرف‌ گرایی، زندگی خود را از اشیا اضافی خلوت، و در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که ارزشی را به زندگیتان اضافه می کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.