لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30829

ماجراهای تیران و مهران – بیداری

44

مغز خالی، انسان را به عقب می راند نه جیب خالی، فرق زیادی میان آن است که فردی خود را به خواب زده باشد یا اینکه خود در خواب غفلت و نادانی باشد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.