لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30828

(آموزه‌های نو ق۱۰ – تعلیم و تربیت دختران (۲

194

در قسمت قبل مام-یاسین سار با الهام از آموزه‌های آیین بهائی توضیح داد چرا پاسخ بزرگترین مسائل غامض بشری در تعلیم و تربیت دختران نهفته است. او با نقل داستان زندگی مادرش نشان داد تعلیم و تربیت یک زن می‌تواند منشاء خدمات ارزنده‌ای بسیار فراتر از مرزهای جامعه خودش بشود.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.