لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30827

کرسی صلح – تاریخچه فعالیت‌ها

41

در این قسمت خانم دکتر هدا محمودی رئیس انجمن مطالعات بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند از اهداف و فعالیت‌های این انجمن می‌گوید.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.